Eğitimde En İyiler Ödülleri

Ücretsiz Öğretmen – Veli İletişim Platformu Classloom, eğitim sektörüne gönül ve destek veren kurumların ve bireylerin ödüllendirildiği ulusal bir ödül programı, www.egitimdeeniyiler.com, Eğitimde En İyiler Ödülleri’ne ev sahipliği yapıyor.

Okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren kurumlarımızın, öğretmen ve okul yöneticilerimizin ve eğitim dışı kişi ve kurumların eğitim alanında ilgili kategorilere yönelik gerçekleştirdikleri uygulama ve projelerinin ödüllendirildiği organizasyon www.egitimdeeniyiler.com Eğitimde En İyiler Ödülleri; eğitim kurumları ve eğitimcilerin, daha iyi bir eğitim ve yeni nesil yetiştirmek adına standart akademik eğitimin yanında sundukları katma değerin jüri değerlendirmesi ve halk oylaması yolu ile değerlendirildiği ilk ödül olma özelliğini taşıyor.

Classloom www.egitimdeeniyiler.com Eğitimde En İyiler Ödülleri bu anlamda daha kaliteli, daha sosyal ve daha sürdürülebilir bir eğitim anlayışının hem eğitim camiamızın içinden hem de dışından kişi ve kurumlarca sürekli desteklenmesinde önemli bir motivasyon kaynağı ve model çalışmaların fark edilmesi ve yaygınlaşması için başlıca başvuru noktası olacak.

 

Eğitimde En İyiler Ödülleri Nedir?

Eğitimde En İyiler Ödülleri eğitim sektörüne gönül ve destek veren kurumların ve bireylerin ödüllendirildiği ulusal bir ödül programıdır. Okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren kurumlarımızın, öğretmen ve okul yöneticilerimizin ve eğitim dışı kişi ve kurumların eğitim alanında ilgili kategorilere yönelik gerçekleştirdikleri uygulama ve projelerinin ödüllendirildiği bir organizasyondur. Eğitimde En İyiler Ödülleri kurumlar ve bireylerin, daha iyi bir eğitim ve yeni nesil yetiştirmek adına standart akademik eğitimin yanında sundukları katma değerin halk oylaması yolu ile değerlendirildiği ilk ödül olma özelliğini taşır.

Eğitimde En İyiler Ödülleri, veli ve öğrenci iletişimi için ücretsiz olarak öğretmenlerimizin kullanımına sunulan sosyal paylaşım platformu Classloom tarafından düzenlenmektedir.

Eğitimde En İyiler Ödülleri’nde 8 kurumsal ve 4 bireysel olmak üzere 12 farklı kategoride ödüller verilmektedir. Her kategoride, ön değerlendirme ile belirlenecek finalistler için web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek halk oylaması ile birinci, ikinci ve üçüncü sıraya yerleşen eğitim kurumlarımız ve eğitimcilerimize altın, gümüş ve bronz ödüller verilecektir.

Eğitimde En İyiler Ödüllerinin Amacı Nedir?

Okullarımız toplumumuzun geleceğini inşa eden en geniş ve en önemli kurumlardır. Ancak maalesef ülkemizde okullarımızın, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilmesinde verdikleri büyük emekler yeterince fark edilmemektedir.

Eğitimde En İyiler Ödülleri;

Çalışan, üreten, yenilikçi, mesleğine tutkuyla bağlı eğitimcilerimizin desteklenmesini ve motive edilmesini,
Her gün eğitim alanında, okullarımızda, sınıflarımızda gerçekleştirilen olağanüstü çabaların tüm toplumumuzca fark edilir hale gelmesini,
Toplumumuz nezdinde okullarımız ve eğitimcilerimiz hakkındaki algının pozitif yönde arttırılmasını,
Çok çalışan, iyi işler yapan ve bunun karşılığını alan başarılı eğitim kurumlarımızın ve eğitimcilerimizin diğer okullara ve meslektaşlarına rol model olmasını,
Gençlerimiz arasında öğretmenlik mesleğinin bilinçli olarak tercih edilen ve önemli bir kariyer hedefi haline gelmesini,
Eğitim kalitemizin, eğitimcilerimizin, gençlerimizin gelişimlerine destek veren eğitim dışı kurumların ve içerik üreticilerinin çoğalmasını sağlamaktır.

İnanıyoruz ki, Classloom Eğitimde En İyiler Ödülleri bu anlamda daha kaliteli, daha sosyal ve daha sürdürülebilir bir eğitim anlayışının hem eğitim camiamızın içinden hem de dışından kişi ve kurumlarca sürekli desteklenmesinde önemli bir motivasyon kaynağı ve model çalışmaların fark edilmesi ve yaygınlaşması için başlıca başvuru noktası olacaktır.

Ödül Kategorileri

2015-2016 Ödül Kategorileri

Eğitimde En İyiler Ödülleri 2015-2016 için belirlenen kurumsal ve bireysel kategoriler aşağıdaki gibidir. Kurumsal kategorilerde kurumlar her kategoride farklı başvurular gerçekleştirebilirler. Bireysel adaylar sadece bir kategoride başvuruda bulunabilirler. Her kategoride altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 ödül verilecektir. Kurumsal kategorilerde başvuru sahipleri sadece 2015-2016 yılında aktif olarak hayata geçirmiş oldukları proje ve uygulamalar ile başvurabilirler. Bireysel kategorilerde 2015-2016 eğitim öğretim yılında aktif olarak öğretmenlik/yöneticilik yapan eğitimcilerimiz veya yine bu dönemde aktif olan eğitim yazarı/bloggerlar başvurabilir.

Kurumsal Kategoriler

Okulunuz sıra dışı uygulamalarıyla bir adım öne çıksın.

Çevreye ve Doğaya Katkı
Doğanın sürdürülebilir olması yeni neslin elinde ve bu bilinci onlara aşılamak eğitim dünyamızın temel konularından biri. Bu kategoride; okullarında doğaya, yeşile, sürdürülebilirliğe, kaynakların verimli ve yeniden kullanımına, çevreyi korumaya yönelik projeler veya uygulamalar hayata geçirmiş ve bu proje ve uygulamalar sayesinde öğrencilerinde, öğretmenlerinde ve hatta velilerinde bir çevre ve sürdürülebilirlik bilinci, değeri geliştiren okulların proje ve uygulamaları değerlendirmeye alınacaktır.
Bu kategoride geri dönüşümden, enerji ve doğal kaynakların tasarruflu kullanımına, hava kirliliğinin önlenmesinden okul karbon ayak izinizin azaltılmasına kadar çok farklı alanlarda uygulamalarınız ve projeleriniz ile yer alabilirsiniz.
Bu ödül okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.


Sağlıklı ve Sportif Yaşam Bilinci

“Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.” Mustafa Kemal Atatürk
Spor ve sağlıklı yaşam çocuklarımızın ve gençlerimizin üzerinde sadece fiziksel değil aynı zamanda zeka gelişiminden takım ruhu kazanmaya, disiplinli çalışmadan özgüven gelişimine pek çok pozitif etkileri olan bir eğitim ve gelişim alanı. Bu kategoride okullarımızın, öğrencilerinin spor ve sağlıklı yaşam becerileri kazanması, bilinç ve ilgi düzeylerinin arttırılması için fırsatlar sunan, sporu ve sağlıklı yaşam kültürünü öğrencilerin günlük yaşamının içerisine sokan ve öğrencileri doğru alanlara yönlendiren proje ve uygulamaları değerlendirilecektir.
Bu kategoride sporun yanı sıra, sağlıklı beslenme kültürü, hijyen ve hastalıklardan korunma bilinci v.b. sağlıklı ve sportif yaşama ilişkin tüm proje ve uygulamalarınızla yer alabilirsiniz.
Bu ödül okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.

Yaşam Becerileri ve Kişisel Gelişim
Çocuklarımızın hepsi büyüdüklerinde kendi ailelerinin, çalıştıkları işyerlerinin, içinde bulundukları sosyal ortamların bir parçası olacaklar. Bu sebeple akademik bilginin yanı sıra yaşam becerileri konusunda da donanımlı bireyler olarak yetişmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bir hayata hazırlanmaları çok önemli. Okulunuzda öğrencilerinizin yaşam becerilerinin ve kişisel gelişimlerinin arttırılması için ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Yemek yapmaktan para yönetimine, zihinsel becerilerin artırılmasından karakter gelişimine hangi alanda ne gibi uygulama ve projeleriniz var? Öğrencilerinizi daha iyi bir şekilde hayata hazırlamak için yaptığınız her proje ve uygulama ile bu kategoride başvuruda bulunabilirsiniz.
Bu ödül okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.


Kariyer Planlama ve İş Dünyası İle İlişkiler

Bu kategori, öğrencilerinin kariyer yolculuklarında doğru adımlar atmaları, başarılı ve mutlu olacakları mesleklere yönelmeleri ve gelecekteki kariyer fırsatlarını tanımaları amacıyla gerçekleştirilen uygulama ve projelere sahip okulların değerlendirileceği kategoridir. Üniversite buluşmaları, iş dünyası ile işbirliği, staj imkanları, mesleklerin tanınması, girişimcilik v.b. farklı alanlarda, öğrencilerinizin küçük yaşlardan itibaren kariyer bilinci geliştirmelerine kılavuzluk eden, geleceğin meslek sahiplerinin yetişmesine katkı sağlayan proje ve uygulamalarınızla bu kategoride yer alabilirsiniz.
Bu ödül ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.

Eğitimde İnovasyon ve Teknoloji Uygulamaları
Bu kategori okul genelinde ve sınıf içerisinde eğitimin daha kaliteli, daha yaratıcı, daha katılımcı, daha etkin, ölçülebilir ve işbirliğine açık hale getirilmesi için teknolojik araçlar ve inovatif yaklaşımlar kullanan okulların uygulama ve projelerinin değerlendirileceği kategoridir. Bilgi ve eğitim teknolojilerini, medyayı, bilimsel teknolojik araçları yenilikçi bir yaklaşım ile eğitimin içerisine alan, eğitimin tasarımından uygulanmasına öğretmenleriniz ve öğrencileriniz üzerinde pozitif ve ölçülebilir etkisi olan proje ve uygulamalarınızla bu kategoride yer alabilirsiniz.
Bu ödül okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.

Dünyaya Entegrasyon ve Dil Gelişimi
Artık dünya global bir köy ve bugün yetiştirdiğimiz çocuklarımızın gelecekte dünya ile iş yapma, iletişim ve işbirliği kurma becerilerine sahip olmaları onlar için çok önemli. Genel dil eğitimi vermenin dışında, kardeş okuldan değişim programlarına, uluslararası yarışmalardan teknoloji odaklı dil geliştirme uygulamalarına, öğrencilerinizin bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri, network oluşturmaları ve dünyaya entegrasyonu konusunda gerçekleştirdiğiniz uluslararası işbirlikleri, uluslararası projeler, dil gelişimini destekleyen özgün aktivite ve uygulamalar ile bu kategoride yer alabilirsiniz.
Bu ödül okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.

Sosyal Sorumluluk (Eğitim Kurumları)
Bu kategoride eğitim kurumları tarafından, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda toplumsal fayda ve bilinç oluşturan sosyal uygulamalar ile dezavantajlı durumda olan kişileri, kurumları desteklemek için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri değerlendirmeye alınacaktır. Hayata geçirdiğiniz projeleriniz başta öğrencileriniz olmak üzere eğitimcileriniz ve/veya velilerinizin aktif katılımı ve işbirliği ile gerçekleştirilmiş olması, özellikle öğrencilerinizde yardım severlik, empati, fedakarlık, aidiyet gibi değerlerin ve bilincin gelişmesine katkı sağlaması önemlidir.
Bu ödül okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren tüm özel ve devlet eğitim kurumlarının katılımına açıktır.


Eğitim Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi (Eğitim Dışı Kurumlar)

Eğitim kalitemizin attırılması, her yaştan ve her kesimden öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin farklı bilinç alanlarında gelişmelerinin sağlanması sadece okullarımızın değil tüm toplumumuzun bir konusudur. Eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerinin artması ve özendirilmesi ise öncelikle bu alanda çok yaratıcı ve büyük faydalar sağlayan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmiş özel sektör temsilcilerimizin ve markalarımızın gün yüzüne çıkarılması ve desteklenmesi ile mümkün.
Bu sebeple Classloom Eğitimde En İyiler Ödül programında özel sektör kurum veya markalarının katılımına açık “Eğitime Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi” kategorisi de yer almaktadır. Bu kategoride özel sektör markalarının; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuk ve gençlerimizi, eğitimcilerimizi hatta velileri içerisine alan, sosyal, kültürel ekonomik ve çevresel konularda toplumsal fayda ve bilinç oluşturan her türlü sosyal sorumluluk projesi değerlendirmeye alınacaktır.
Bu kategori eğitim dışı kurum ve markaların katılımına açıktır.

Bireysel Kategoriler

Yılın En Sıra Dışı Öğretmeni
Bu kategori, öğrencilerinin, meslektaşlarının ve/veya velilerinin gelişmesi, başarısı, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, potansiyellerini ortaya koyabilmeleri adına sıra dışı proje ve uygulamalar hayata geçirmiş öğretmenlerimizi tanımak, tanıtmak ve ödüllendirmek için kondu. Bu kategoride öğretmenlerimizin gerçekleştirdiği sıra dışı uygulama ve projeler değerlendirilirken sahip oldukları kaynak ve koşullar özellikle dikkate alınacaktır. Amacımız fiziki, sosyal, ekonomik her açıdan zor koşullarda olsa da öğrencileri, meslektaşları ve velileri için en iyisini yapabilen öğretmenlerimizin kıymetli emeklerini gün yüzüne çıkarmak.
Bu kategoride eğitimcilerimizin şahsen online başvuruda bulunması gerekmektedir. Eğitimcilerimizin sıra dışı uygulama ve projelerini detaylı anlatması ve bunu kanıtlayan doküman, görsel, video v.b. materyallerle desteklemesi seçilme şanslarını arttıracaktır.

Yılın En Sıra Dışı Eğitim Yöneticisi
Bu kategori ilham verici ve sıra dışı liderlik özellikleri ile öğretmenlerini, öğrencilerini, velilerini motive edeni okullarında fark yaratan uygulamaları hayata geçiren okul yöneticilerimizi tanımak, tanıtmak ve ödüllendirmek için kondu. Bu kategoride okul yöneticilerimizin gerçekleştirdiği sıra dışı uygulama ve projeler değerlendirilirken sahip oldukları kaynak ve koşullar özellikle dikkate alınacaktır. Amacımız fiziki, sosyal, ekonomik her açıdan zor koşullarda olsa da öğrencileri, öğretmenleri, okulları ve velileri için en iyisini yapabilen yöneticilerimizin kıymetli emeklerini gün yüzüne çıkarmak
Bu kategoride eğitimcilerimizin şahsen online başvuruda bulunması gerekmektedir. Eğitimcilerimizin sıra dışı uygulama ve projelerini detaylı anlatması ve bunu kanıtlayan doküman, görsel, video v.b. materyallerle desteklemesi seçilme şanslarını arttıracaktır.

Yılın Eğitim Yazarı
Eğitim konusuna gönül vermiş, bu konuda toplum bilincinin, bilgisinin arttırılması, iyi örneklerin paylaşılması ve tanıtılması konularında aktif olarak bir medya kuruluşunda yazarlık yapan eğitim yazarlarımız bu kategoriye aday olabilirler veya aday gösterilebilirler. Eğitime yaptıkları katkıyı gösterir yazı, proje, araştırma röportaj, işbirliği v.b. örneklerinizi paylaşmanızı özellikle rica ediyoruz.

Yılın Eğitim Blogger’ı
Eğitim konusunda gerek eğitimcilerimizin gerekse gençlerimizin ve ailelerin bilinç ve bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla düzenli olarak yazılar yazan Eğitim Blogger’ları bu kategoride şahsen aday olabilirler.

Eğitimde En İyiler Ödülleri Programı Nasıl İşliyor?

Classloom Eğitimde En İyiler Ödülleri, eğitim alanında en yüksek faydayı üreten, öğrencilerine, velilerine ve meslektaşlarına ilham veren, sıra dışı rol model kişi ve kurumları belirlemek üzere yol çıkmıştır.

Seçim ve değerlendirme süreci aşağıdaki 4 temel aşamadan oluşur.

Aday Gösterme Süreci
Değerlendirme Süreci
Halk Oylaması
Ödül Töreni


Aday Başvuru Süreci

Adaylık başvurusu ve aday gösterilme sürecinin işleyişi

Adaylık Başvurusu linki üzerinden kurumsal veya bireysel başvurucular istenen profil bilgilerini doldurur.
Tüm kategorilerde adaylık başvurusu yapılırken yeterli içerik ve destekleyici materyallerin kaydedilmiş olması önemlidir.

Değerlendirme Süreci

Aday gösterme süreci başlar başlamaz adaylık başvurusunda bulunan tüm eğitimciler Classloom ve danışma kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaya başlanır,
Değerlendirme sürecinde tüm başvurular incelenir ve online ortamda puanlama yapılır.
Her kategoride en çok oyu alan ilk 5 kişi veya kurum kategori finalistleri olarak belirlenir.
Kategori finalistleri başvuru bilgileri ve ilgili web sitesi linkleri ile birlikte www.egitimdeeniyiler.com web sitesinde finalistler olarak duyurulur ve oylama süreci başlar.
Değerlendirme Kriterleri
Değerlendirme sürecinde tüm başvurular, aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Başvurulan kategoriye ilişkin uygulama ve projelerin özgünlüğü, yaygınlaştırılabilirliği, model olma potansiyeli
Projeyi gerçekleştiren kurum veya kişilerin içerisinde bulunduğu coğrafi, fiziki, sosyal ve ekonomik koşullar
Başta öğrenciler olmak üzere eğitim ekosistemindeki oyuncular üzerinde yarattığı katma değer. Pozitif etki ve kazanımlar
Proje ve uygulamaların ölçülebilir ve sosyal etki yaratan sonuçlarının olması
Genel eğitim dünyasına ve eğitim kalitesine yaptığı katkılar

Halk Oylaması

Her kategoride değerlendirme sonucu finalist olarak belirlenen kişi ve kurumlar profil sayfalarında kaydettikleri bilgileri ile kurumlar ayrıca web sitesi linkleri ile yayınlanır.
Dileyen herkes adaylara oy vererek oylamaya katılabilir.
Bir kişi farklı sosyal medya hesapları ile birden fazla oylamada bulunabilir.
Finalistlerin her birinin aldıkları oy sistem tarafından otomatik hesaplanır ve her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük derece sahipleri belirlenir.
Dereceye girenler düzenlenecek özel ödül töreninde anons edilir ve ödüllerine sahip olurlar.

Nasıl Başvurulur?

Eğitimde En İyiler Ödülleri’ne tüm başvurular online olarak www.basvuru.egitimdeeniyiler.com web sitesi üzerinden kabul edilmektedir. Web sitesi dışında herhangi bir adaylık başvurusu söz konusu olmayacaktır.

Kimler Aday Olabilir?
Kurumsal kategorilerde: 2015-2016 öğretim döneminde, başvuracağı kategoriye uygun proje ve uygulamalar hayata geçirmiş kurumlar aday olabilecektir. Kurumsal kategorilerde o kategoriye başvuracak kurumların hangileri olabileceği ayrıca belirtilmektedir.

Bireysel kategorilerde: 2015-2016 öğretim döneminde bir özel okulda veya devlet okulunda aktif olarak çalışan tüm öğretmen ve yöneticiler, yine bu dönem içerisinde aktif olarak eğitime katkı sağlayan eğitim blogu sahipleri ve eğitim yazarları ilgili kategorilerde bireysel olarak aday olabilir.

Başvuru Adımları

butonuna tıklayarak ödül başvuru sayfasına ulaşın.
Kayıt bilgilerini doldurarak veya sosyal medya hesabınızla sisteme giriş yapın.
Yönlendirildiğiniz başvuru için istenen bilgi alanlarını doldurun ve destekleyici doküman, video v.b. yükleyin.
Başvuru formunu olabildiğince çok bilgi ile doldurarak aday profil sayfanızı oluşturun
Soru ve yorumlarınız için lütfen bilgi@egitimdeeniyiler.com adresi üzerinden iletişime geçin.


Başvurunuzda Neleri Anlatmalısınız?

Yaptığınız uygulama veya proje başvurduğunuz kategorinin hangi alanlarına değiyor?
Projeniz ne zaman başladı, nasıl bir uygulama gerçekleştirdiniz. Tüm detaylarıyla anlatınız.
Yaptığınız uygulama okul içi veya dışındaki ekosistemde kimleri kapsıyor. (Öğretmenler, öğrenciler, veliler, çevre okullar vb) Bu konuda projeye nasıl bir katkı ve katılım sağlıyorlar. Projenizin ölçülebilir sonuçları var mı? Projenizin, öğrenciler, öğretmenler, okulunuz dışındaki işbirliği yaptığınız kişi ve kurumlar ve tüm eğitim ekosistemi alanındaki etkileri neler? Bunlara ilişkin kanıt sunabilir misiniz? Kanıt olarak doküman, video, görsel, haber küpürü v.b. paylaşabilirsiniz.
Projeleriniz ve uygulamalarınız hakkında vereceğiniz bilgilerin derinliği değerlendirmede önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Başvurunuzda Neleri Anlatmalısınız?
Yaptığınız uygulama veya proje başvurduğunuz kategorinin hangi alanlarına değiyor?
Projeniz ne zaman başladı, nasıl bir uygulama gerçekleştirdiniz. Tüm detaylarıyla anlatınız.
Yaptığınız uygulama okul içi veya dışındaki ekosistemde kimleri kapsıyor. (Öğretmenler, öğrenciler, veliler, çevre okullar vb) Bu konuda projeye nasıl bir katkı ve katılım sağlıyorlar. Projenizin ölçülebilir sonuçları var mı? Projenizin, öğrenciler, öğretmenler, okulunuz dışındaki işbirliği yaptığınız kişi ve kurumlar ve tüm eğitim ekosistemi alanındaki etkileri neler? Bunlara ilişkin kanıt sunabilir misiniz? Kanıt olarak doküman, video, görsel, haber küpürü v.b. paylaşabilirsiniz.
Projeleriniz ve uygulamalarınız hakkında vereceğiniz bilgilerin derinliği değerlendirmede önemli bir avantaj sağlayacaktır.


Önemli Noktalar

Sadece 2015-2016 öğretim yılında aktif olan veya o döneme ait proje ve uygulamalara sahip adayların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
Adaylar başvuru formunda proje ve uygulamaları hakkında verilen kelime kısıtı doğrultusunda ne kadar çok bilgi ve destekleyici materyal paylaşırlarsa değerlendirilme ve oylanma şansı o oranda artar.
Kurumsal kategorilerde bir kurum istediği kategorilerde aday olabilir.
Bireysel adaylar sadece bir kategoride aday olabilirler.
Her bir sosyal medya hesabı bir oy sayılacağı için farklı hesaplar üzerinden birden fazla oylama işlemi yapılabilecektir.
Halk oylamalarında her kategoriye, aynı sosyal medya hesabı üzerinden tek oy kabul edilecektir.
Başvuruda bulunan her aday ödül koşullarını kabul etmiş sayılır.

Başvuru ve Ödül Süreci Koşul ve Şartları

Eğitimde En İyiler Ödülleri, Classloom Öğretmen-Veli Sosyal İletişim Platformu (www.classloom.com) tarafından organize edilmektedir ve ödül programını ilgilendiren her konuyla ilgili son kararları alma yetkisi sadece Classloom’a aittir.
Bu ödül programına başvuran kurum temsilcileri ve bireyler başvuruyu yapmakla bu koşul ve şartlara uymayı kabul etmiş olur.
Adayın başvuruda bulunması adaylığının kabulünü garantilemez.
Tüm bireysel adaylar bir eposta adresi, çalıştıkları kurum adı ve en az bir sosyal medya hesabı bilgisi paylaşmak zorundadır. Adaylık başvurusunda bulunurken seçtiğiniz sosyal medya hesabınıza bağlı eposta adresinizi değiştirmediğiniz müddetçe ödül programı ile ilgili tüm konularda iletişim adresiniz olarak kabul edilir.
Yapılan tüm başvurular katılım koşullarına uygunluk açısından organizasyon ekibince ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede bu web sitesinde açıkça tanımlanan gerekli adaylık kriterlerine uymayan ve başvurduğu kategoriye uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Classloom tüm başvuruların adaylığa kabul edileceğinin, değerlendirmeye tabi tutulacağının ve/veya oylamaya alınacağının garantisini vermez.
Oylama ve değerlendirme bitiminde finalistlerin ve kazananların nerede, hangi tarihte ve ne şekilde anons edileceği Classloom’un takdirindedir. Classloom bu konudaki bilgileri www.egitimdeeniyiler.com sitesinde duyuracaktır.
Classloom yeterli aday başvurusu bulunmayan kategorilerde değerlendirme ve/veya oylama yaptırmama hakkına sahiptir.
Classloom ödül programının koşul ve şartlarında değişiklik yapma veya gerektiğinde ödül programını iptal etme hakkını saklı tutar.
Bu ödül programına, aday, aday gösteren, oy veren olarak veya herhangi bir şekilde dahil olduğunuzda ödül programı organizatörünü, çalışanlarını, yöneticilerini, iş ortaklarını, ajanslarını, ajans temsilcilerini, danışman veya yasal temsilcilerini, kişisel yaralanma, ölüm, kişisel mülkiyetin zarar görmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ödül programı ile ilişkili olabilecek her türlü kayıp, hasar talebinden ve tazminattan serbest bıraktığınızı kabul etmiş sayılırsınız.
Katılımcılar bu ödül programına katılımın sadece kendi kişisel risklerinde olduğunu kabul ederler. Organizatör Classloom ve temsilcileri bu ödül programıyla ilişkili doğrudan veya dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir fırsat, itibar, kar veya gelir kaybı (örneğin: rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, kişisel bilgilerinizin veya içeriğinizin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler), zararı, borcu için sorumlu olmayacaktır. Hiçbir durumda Classloom’un (ve bu ödül programını gerçekleştirmek için Classloom’un çalıştığı kurum ve kişilerin) yükümlülüğü tüm tazminat talepleri için Yüz Amerikan Doları’nı (100,00 USD) geçemez.
Bu ödül programına başvurarak adaylar, aday formundaki tüm bilgilerin danışma kurulu ile paylaşılması, kendilerine sunulan başvuru formlarında açık şekilde halka açık olarak kullanılacağı belirtilen veya ilgili seçimleri yaparak yayınlanmasına izin verdikleri kişisel ve kurumsal bilgilerin, görsel ve videoların hepsinin veya bir kısmının finalist olmaları halinde halk oylaması süresince, halka açık şekilde www.egitimdeeniyiler.com , blog.classloom.com, www.classloom.com web sitelerinde ve Classloom’a ve ödül programındaki organizasyon ve tanıtım iş ortaklarına ait tüm sosyal medya hesaplarında, tüm basılı görsel, işitsel veya sosyal medyada, dijital veya basılı tanıtım materyalinde ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Ödül Programının ve sonuçlarının paylaşılması, duyurulması, reklamı için kullanılacak ulusal veya uluslararası tüm iletişim ortamlarında münhasır olmayan, geri alınmaz, telifsiz kullanım haklarını herhangi bir ödemeye ve ek izne gerek olmaksızın Classloom’a vermiş sayılır.
Adaylar başvuru sırasında verdikler bilgilerin %100 doğruluğunu, paylaştıkları yazılı bilgi ve görsel, video ve materyallerin sahiplik ve teliflerinin kendilerine ait olduğunu ve bu materyalleri paylaşma yetisine haiz olduklarını kabul ederler. Adaylar bu maddeye uymamaları halinde 3. Parti kişi ve kuruluşlardan gelebilecek her türlü doğrudan veya dolaylı tazminat talebi, şikayet ve davalar yoluyla Classloom, çalışan, yönetici ve iş ortaklarının karşılaşacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
Başvuru formlarında ve materyallerinde yer almadığı halde bu ödül programı kapsamında organizatöre tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel bilgi sadece ödül programı yönetimi amacıyla kullanılacak ve 3. Parti kişi ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.
Adaylar istedikleri anda adaylıklarını geri çekme hakkına sahiptir. Bu konuda talepler için bilgi@egitimdeeniyiler.com adresinden yapacakları başvuruyu takip eden 24 saat içerisinde adayla ilgili bilgiler www.egitimdeeniyiler.com adresinden kaldırılacaktır. Adayın adaylığını geri çekmesinden önce organizatör ve iş ortakları tarafından farklı iletişim kanalları üzerinden tanıtım, duyuru v.b. maksatlarla yapılan paylaşımlar geriye dönük olarak iptal edilemez, değiştirilmesi veya iptali talep edilemez.

http://www.egitimdeeniyiler.com/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir