Öğrencilerinizi Teog’a Hazırlarken Neler Yapmalısınız

Öğrencilerinizi Teog’a Hazırlarken Neler Yapmalısınız
3 Kasım 2016 tarihinde eklendi, 2.215 kez okundu.

Bu yazı Classloom Eğitim Sitesinden Yağmur Toka’nın kaleminden alıntılanmıştır…

 

Eğitim, toplumdaki bireylerin bazı davranışlarını değiştirmek ya da var olmayan bazı davranışları kazandırmak amacıyla yapılır ve tamamlanan her eğitim süreci sonunda hedef kitlenin davranışlarında istenen yönde değişiklikler olması beklenir.

Uygulanan bir eğitim programının başarılı olup olmadığının bilinmesi; olası başarısızlığın erken tanınması ve buna uygun önlem alınması eğitim sürecinin kalitesini arttırmaktadır. Başarı derecesinin bilinmesi ve başarısızlık durumlarının belirlenmesi ileride yapılacak eğitsel etkinliklerin daha nitelikli ve gerçekçi bir biçimde planlanmasına yardımcı olacaktır. Bu da ancak, hedef kitlede meydana gelen davranış değişikliklerinin ölçülüp değerlendirilmesiyle mümkündür. Ölçme sonucunda, amaçlarla sonuçlar arasında yeterli bağ kurulması gerekmektedir.

Ancak günümüz Türkiye’sinde bu bağın kuvveti, çoktan seçmeli sınavlarda gösterilen başarıya göre değerlendirilmektedir. Bu tarz tek tipleştirilmiş bir ölçme değerlendirme sistemine maruz kalan öğrenciler, henüz temel eğitim seviyesinde iken; yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini “şıklar” arasına teslim etmekte; henüz sosyal becerilerinin tohumları yeni yeşerirken; kendilerine acımasız bir “rekabet” ortamı içinde bulmaktadırlar. Bu zorlu süreçte eğitim-öğretim dengesini sağlayacak olan biz eğitimcilere büyük sorumluluklar düşmektedir.

Her eğitimci test çözme teknikleri konusunda donanımlı olmalı

Öncelikle her eğitimcinin test çözme teknikleri konusunda yeterli donanıma sahip olması ve bunu en etkili şekilde öğrencilerine aşılaması gerekmektedir çünkü çoktan seçmeli sınavlarla kuşatılmış eğitim sistemimizde öğrencilerimizin “başarılı” görülmesi, edindikleri test çözme becerisi ile doğru orantılıdır. Ülkemizde bu tarz sınavlara katılan aday sayısı her yıl artmakta; bu nedenle kontenjanlar sınırlı kalmaktadır. Diğer bir deyişle, kaliteli bir eğitim kurumunun parçası olmak her yıl bir önceki yıla göre daha da güçleşmektedir. Bu güçlüğün üstesinden gelmek için adayın netlerinin yüksek olması gerekir.

“Test tekniğine dayalı sınavlarda başarısızlık genellikle bilgi eksikliği değil, sorulara yaklaşım tarzı veya soru stiline aşina olmamaktan kaynaklanmaktadır. Bu noktada test tecrübesi sınav sonucunu etkileyen en önemli etkenlerden biri olmaktadır.”

Aday bu bilgi birikimiyle sorulara nasıl yaklaşacağını ve soruları nasıl çözeceğini, hangi yolları kullanacağını, ne kadar süre ayıracağını ve nelere dikkat edeceğini öğrenir. Test çözmede üç temel unsur vardır:

Bilgi: Öğrenme ile kazanılır; tekrar ile pekiştirilir.

Yorum: Bilgi ile ilgili düşünce geliştirme veya bilgiye farklı açılardan bakabilme gücünü ifade eder.

Hız: Kazanılan bilgiye ve elde edilen yorum gücüne ait problemlerin belirli bir zaman aralığı içinde çözülmesidir.

İşte bu üç temel unsuru aktif şekilde sınav tecrübelerine yansıtmayı başaran birey, pek çok adayı geride bırakacaktır. Bu noktada ele alınması gereken bir diğer husus da bu üç unsurun en etkili şekilde sınavlara nasıl yansıtılacağıdır.

Öğretmenlere Öneriler

  • Bir eğitimcinin yaşayabileceği en büyük mesleki tatmin, öğrencilerinin kaliteli eğitim kurumlarında olduğunu bilmektir. Bu noktada bizlere düşen en büyük görev öğrencilerimize hükmedici ve baskıcı davranışlarla değil; iyimser, sevecen ve motive edici bir yaklaşımla öğrencilerimizi ders çalışmaya teşvik etmektir.

    Yazının Devamı İçin Tıklayınız
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git