YAYIN İLKELERİMİZ

 1. Değitek web sitesine gönderilen iletilerde yer alan bilgi, düşünce ve yorumların sorumluluğu yalnızca gönderen şahsa aittir.
 1. WEB sitemizin resmi bir niteliği bulunmamaktadır.
 1. Değitek web sitesi gönüllü ve özel bir site olup sadece ziyaretçilerini bilgilendirir.
 1. Sitemizdeki bilgi ve görüş veya yorumlar site yönetiminin onayı alınmadan başkasına yönlendirilemez, farklı amaçlarla kullanılamaz.
 1. Site yönetim kurulunun verdiği yetkiye dayanarak onlar adına görevlendirilen ve kendisine Editör ve Admin kullanıcı adları verilen kişilerce idare edilir.
 1. Site yönetimi İlahiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi mezunlarından gönüllü eğitimciler tarafından oluşur. Bu kurula girmek için eğitim ve teknoloji anlamında ilgi ve bilgi sahibi olmak yeterlidir.
 1. Site yönetimi site yapısında uygun görülen değişiklikleri yapmakla görevlidirler.
 1. Sitemiz üyelik gerektirmemekte olup, özgürce ve ücretsiz bir şekilde her bölümünden istifade edilebilmektedir.
 1. Aşağıda sıralanan ve benzeri içerikte olan yayınlara yer verilmez.
 • Toplumumuzun genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsan
 • Bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyen
 • Kişileri, ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, fiziki kusurları veya yaşı nedeniyle aşağılayan
 • Şiddet ve zorbalığı özendiren veya kışkırtan
 • Çocukları cinsel konularda olumsuz yönde etkileyen
 • Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren veya iftira niteliği taşıyan veya bir siyasi partinin propagandasını yapan yayınlar
Sayfa başına git